Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

11 mars, 2012

MPITARI-BATO VILAM-BAVA

Classé dans : — cyrius @ 17:05
Mahavariana ihany ny mahita ny mpitondra fivavahana katolika sasany mitsabaka @ raharaha politika eto Madagasikara, indrindra miandany @ ireo fanetriben’ny firenena.
Tsy misy tsy mahalala ny olana mitranga ao Vatican ao, fanolanana…(izay hojerentsika etsy ambany)
Malagasy iza no nitsabaka t@ izany raharahan’i Vatican izany?
santionany ireto1997

Lecture d’une « déclaration de repentance» par la Conférence Épiscopale de France à Drancy le 30.09.1997, concernant l’attitude de l’Église catholique française sous Vichy, son « silence» sur les déportations de juifs, et l’antisémitisme qui a trop longtemps imprégné son enseignement (» la perfidie des juifs, le peuple déicide» ). Sources: « Le Monde» 01/10/97, Documentations Informations Catholiques Internationales.

1998
L’Église catholique reconnaît qu’elle a toujours soutenu le dictateur Pinochet jusqu’au bout : Le cardinal chilien Jorge Medina (préfet de la Congrégation pour le Culte Divin au Vatican) a reconnu que le Saint-siège a effectué des démarches discrètes pour libérer Pinochet alors détenu à Londres. Mgr Fransisco Javier Erra Ruiz, archevêque de Santiago du Chili : « Les arrestations de Pinochet étaient moins choquantes que son arrestation à Londres» . Sources: AFP 29.12.1998, « Libération» 20/21/02/1999 Sourcehttp://histoire-spiritualite-verite.over-blog.com/categorie-11133331.html

Izany koa ve no tianareo hatao eto ?
AFFAIRE de pédophilie (échantillon)Etats-Unis. Jean-Paul II convoque en 2002 les cardinaux américains, confrontés à des affaires de pédophilie. En 2004, une enquête recense 4 400 prêtres pédophiles et 11 000 enfants abusés entre 1950 et 2002. A Los Angeles en 2007, l’Eglise s’engage à verser 660 millions de dollars à plus de 500 plaignants pour des faits mettant en cause 221 prêtres ou employés du clergé californien. Un an plus tard, en visite à Washington, Benoît XVI rencontre pour la première fois un groupe de victimes, originaires de Boston, le diocèse le plus touché par ces affaires.
Homosexualité des prêtres:

Tout commence au cours de l’année 2010, quand Carmelo Abbate, un journaliste italien du magazine Panorama, publie une enquête choc, résultat d’une immersion dans le milieu des prêtres gays à Rome. « C’est à la faveur d’une rencontre avec une amie qui m’avait informé que beaucoup de prêtres gays se retrouvaient dans des clubs et des saunas », explique Abbate. « J’ai donc entrepris cette investigation muni d’une caméra cachée et je me suis vite aperçu de l’ampleur du phénomène. » Résultat : l’enquête sort dans son magazine à la fin du mois de juillet et provoque un scandale mondial. Réponse des autorités religieuses à propos de l’enquête : « Ce phénomène existe, oui, mais cela ne concerne qu’une infime partie des religieux. » Ce à quoi Carmelo Abbate rétorque, à l’époque : « Faux, selon mes recherches, 98 % des prêtres romains sont gays. »
Source
http://laparousiedejesus.centerblog.net/1054-scandale-au-vatican
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/25/le-vatican-face-aux-scandales-de-pedophilie_1324512_3224.html
Izany ve no ohatra omenareo an’ireo mpanara-dia anareo?
TSY MBA HANARA-DIA ANAREO AHO

 

(JE NE VOUS SUIVRA JAMAIS, VOUS NE MERITEZ PAS A ETRE PRIS COMME MODELES)

Iny lalana iny tsy azo aleha,

Iny lalana iny, ahitana zava-tsy fampiseho masoandro maro,

Iny lalana iny…mamoafady …

iny lalala iny…..
Tsy mandainga ny evanjelin’i Jodasy (évangile de judas) fa sady manao sorona ny olony ireo mpitondra fivavahana  no mamoafady ny fihetsiny.
Santionany ihany hoy aho ireo.

Ny manahirana dia atao promotion eto @ firenentsika io resaka homosexualité io ary fantatra avokoa hoe olom-piangonana avy aiza sy mpanao politika iza avy no manohana sy mamporisika an’ireo réseau-na homosexuel ireo ary fantatra tsy miafina ny fomba fiasany.

 

Ireo olona tsy an’asa  mora tambazana vola kely dia tsy mihaino ny feon’ny fieritreretany no betsaka ampiasainy, ireo, ampanaovina RADIO TROTTOIR mitety an’izao rehetra izao hanaparitaka azy ary voatariny hanaraka ny heviny ny osa sy malemy rehetra.

Hainy ny mandranitra fankahalana, mampihorohoro mba tsy hanoheran’ny hafa ny saina malotony ka takona ao anatin’izany fa tetika politika no ao ambadik’ireny rehetra ireny.

Ahodina amin-javatra hafa ny sainizy ireo mba tsy hahita sy hieritreritra ny fanararaotana ataon’ireo milaza azy ho mpitondra.

Ho jamba koa izy ka tsy hieritreritra fa olona tsy azo atao ho fakan-tahaka ireo mitonona ho mpitondra fivavahana manasa ny lohany @ toriteny lavareny sy ny baiboly izay sady tsy inoany no tsy fantany akory, indrindra ny fampiharana azy.

Ary ezahina potehina izay olona mijoro @ fahamarinana sy tsy mety manaraka ny lalan-kizorany sy ny politika malotony.

Ireo olon-tsotra izay lasibatr’izy ireo ihany no tena ampiasainy @ izany. NY HAMPANJAKA NY AIZINA NO TENA TANJONY.

Mbola ho ela isika vao ho afaka @ finoanoam-poana. Marihiko ihany fa :
VEHIVAVY ZANAKA MPIVARO-TENA (lazain’ity zanany fa « cabariste » no asan’io reniny io saingy io voalazako io no marina ary tao @ trano fandihizana indrindra no nihaonany t@ vadiny izay vahiny, tsy avy @ ilay firenena tononiny ihany koa fa firenen-kafa) IRAY (tsy tena gasy izy io ….)izay havanana @ fampielezana lainga miampy tompon’andraikitra @ fiangonana sasantsasany izay tsy ho tononiko aloha ny anarany, mpanao politika sasany….no mpiara-miasa akaiky mamorika vahoaka @ ity taranja mamoafady ity.

Misy farany anie ny zavatra rehetra e ary tsarovy fa misy vokany ny atao rehetra ary tsy maintsy mivaly aminao na ratsy na tsara.

DISO HEVITRA nefa izy sy ireo mpnaraka azy.

Ny nofy atoandro mijanona ho nofy ihany.

Mba tonga saina ianao izay manaraka an’ireny olona ireny raha olona manofy atoandro sy tsy ampy saina no arahinao ny heviny, ianao kosa izany mba olona tahaka ny ahoana?

Tsarovako eto ny teny ao @ Baiboly manao HAIVA (HAETRY) NY OLOMBELONA raha mitantara momba ny FIN DE CYCLE izy (Ilay adikan’ny maro ho fara andro). Toa efa tanteraka tsikelikely izany raha ny fahitana ny zava-misy. Diniho kely, na dia te hiseho ho mahitahita sy mahay aza izy ireo dia fisainana latsaka ambany sady voafetra no hita, misoko midina hatrany….

Teny atsipy fotsiny no ilazako fa raha siantifika maro no mihevitra fa avy @ biby no niandohan’ny olombelona, araka ny fikarohana nataony dia ny mifanohitra @ izany no izy. Tsy ilantsika laboratoire ny fandinihana an’izany. Hita ao @ kolontsaina maro  ny fahamarinan’izany toy ny hoe olombelona lasa LOU GAROU ho an’ny tandrefana sasany, tsy ela koa izay ny nahitana ireo olona Akomba tany @ faritany, iray @ ireny i LA izay navoakan’ny gazety teto amintsika ary nahaliana ny maro.

IZAY MANAN-TSAINA AOKA HANDINIKA, RAHA NY ADALA HONO MANTSY NO ANARINA, NY LAMBANY NO ARIANY….

Efa voasoratra mialoha ary hita ao anaty BAIBOLY ANIE izao zava-mitranga izao e ary efa vosoratra ao ao fa mamotika ny tenany izy ireo @ izao fihetsiny rehetra izao (ireo mpamporisika azy koa  toy izany ihany)

IRETO MISY OHATRA

Iza ireo “incoscient orgueilleux ireo? IZAIA 9: 8

….izay miteny amim-piavonavonana (mirediredy)
sy amim-pireharehan’ny fony manao hoe:
9 Nianjera ny biriky, fa vato voapaika kosa no harafitsika,
voakapa ny aviavy fa sedera kosa no hasolontsika azy.

IZAIA 3 : 8-9

8 Satria mangozohozo Jerosalema ary mirodana Jodà,
noho ny teny aman’asan’izy ireo manohitra an’ny Tompo,
mba hihaika ny fijerin’ny fiandrianany.
9 Ny toetry ny tarehiny no miampanga azy ireo;
mampiharihary ny fahotany, tahaka an’i Sodoma izy(io resaka homosexualité io indrindra no tiana ambara eto izay amporisihin’ireo voalaza ery ambony sy tohanany. Tao anatin’ny telo taona  na mihoatra kely angamba no azo natao an-kalalahana izany fihetsika maloto izany ary dia misy milaza azy ho mpitondra mihitsy manohana azy ireo) , fa tsy miery amin’izany akory.
Loza ho an’ireo fa ny tenany no fototry ny fahaverezany (tandremo).

JEREMIA 23 : 14-15

14 Tamin’ireo mpaminanin’i Jerosalema (ry be rebareba isany) kosa anefa nahita zava-mahatsiravina aho,
fa izy ireo maka vadin’olona sy mandeha araka ny lainga,
mankahery ny tànan’ny ratsy fanahy,
mba tsy hisy miverina avy amin’ny haratsiany izy ireo.
Amiko izy rehetra, tonga tahaka an’i Sodoma;
ary ny mponina ao Jerosalema tahaka an’i Gomora (mitovy @izay voalasa etsy ambony izaia 3).
15 Noho izany, izao no lazain’ny Tompon’ny tafika,
ny amin’ny mpaminany:
Dia efa hampihinana zava-mangidy azy ireo aho,
sy hampisotro rano voaisy poizina azy!

………………….

Aza mihaino ny tenin’ireo mpaminany
maminany aminareo,
mitarika anareo ho amin’ny zava-poana izy ireo;
ny fahitana avy ao am-pony no ambarany,
fa tsy izay aloaky ny vavan’ny Tompo.
17 Izay manamavo ahy ilazany hoe:
Izao no voalazan’ny Tompo: Hiadana hianareo,
ary izay rehetra manaraka ny haratsian’ny fony, ataony hoe:
Tsy hisy loza hanjo anareo.

Tsy misy mpanao ratsy na mpanadainga ho afa-maina nefa, Andriamanitra no niteny ary ny teniny TSY MAINTSY TANTERAKA

 

 

 

 

 

TSY OLOMBELONA AFAKA HANOVA AN’IZAY NALAHATR’ANDRIAMANITRA SY HO HO AFAKA HIFANANDRINA AMINY.

« Na tafika iray aza no hitoby hiady amiko, tsy hatahotra aho »

CYRIUS IZAIA 45 et 49……SALAMO 4…..

 

 

 

 

 

 

 

 

3 réponses à “MPITARI-BATO VILAM-BAVA”

 1. Abraham dit :

  Une fois de plus, je ne peux m’empécher de faire quelques commentaires sur votre article.

  Une simple question avant de poursuivre….Est ce que votre article, sutout vos ressentis impliquent que la religion catholique (*) est une voie de perdition?

  Bien à vous

 2. cyrius dit :

  Je respecte toute les religions, et la réponse que vous attendez ne viendra pas forcément de moi, souvenez vous un citation de Jésus « On connais l’arbre selon ses fruits, … » et essayer de lire quelques historiques de l’église catholique dans les sites que je réfère dans cet article, je crois que vous savez d’autres choses sur cet église.

  Savez vous que parmi ces saints un magicien noir redoutable? Et aussi des personnes qui n’ont jamais vu le jour? ……

  La vie spirituel de chacun ne dépend pas d’un église, mais dépend de lui même, de sa conduite et de son propre effort…..

 3. Abraham dit :

  —– Je respecte toute les religions, et la réponse que vous attendez ne viendra pas forcément de moi, souvenez vous un citation de Jésus « On connais l’arbre selon ses fruits, … » —–

  ==> C’est justement un des citations que je préfère dans les évangiles. On ne doit jamais juger: « Ne juge pas pour ne pas être juger » il ne nous est pas permis de juger qui que ce soit….Mais il est aussi écrit de savoir bien juger: « On connaît l’arbre selon ses fruits »

  Une simple interrogation:
  Si donc, un chinois commet une abomination, peut on donc juger la chine d’abominable?

  —– et essayer de lire quelques historiques de l’église catholique dans les sites que je réfère dans cet article, je crois que vous savez d’autres choses sur cet église. —–

  ==> Les historiques de l’église catholique? Qu’entendez-vous par là? Ce que les catholiques ont fait ou est au sujet du catholicisme? J’en profite en même temps par publier une autre interrogation:

  Quelle est la différence entre le catholique et le catholicisme? Son historique? Son évolution parmi les peuples et les races…surtout sur chaque individu. Et d’autres questions comme quelle est selon vous, la signification primitive et absolue de cette phrase: « EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE »

  —– Savez vous que parmi ces saints un magicien noir redoutable? Et aussi des personnes qui n’ont jamais vu le jour? —–

  ==> Savez vous aussi que la théosophie et la science occulte attribut à quelques saints catholiques le « grade » de « Maitre Cosmique », « Maitre de sagesse » parmi les rares personnages à ce titre?

  Donc pour « reconnaitre l’arbre du fruit » qui devrions nous prendre comme référence?
  1- Les « mages noirs » redoutables (j’y reviendrai)
  2- les saints reconnus par vos écoles comme étant des maîtres dignes d’intérêt et de confiance par vos propres écoles?

  Devrions-nous juger la religion catholique par vos mages noirs ou par les autres saints?

  Mais une sérieuse investigation s’impose. Analysons l’état d’âme, la méthode, le but, les moyens du disciple, et sachons reconnaitre le blé des mauvais herbes!

  Je repose donc la question d’en haut: Si un chinois commet une abomination, peut on donc juger la chine d’abominable?

  Voici un exemple « terre à terre »: Si une personne vivant à fianarantsoa à fait une bêtise, devrions nous traiter les Betsileo de « bête »?

  —– La vie spirituel de chacun ne dépend pas d’un église, mais dépend de lui même, de sa conduite et de son propre effort —–

  ==> Sur ce point, je suis en partie d’accord avec vous! Et donc pourquoi mettez-vous tout le monde dans le même sac? Si un prêtre à violer une pauvre innocente, pourquoi mettez-vous en doute tout le clergé? Il y a bien des prêtres qui sont chaste dans le sens le plus noble du terme à mon humble connaissance !

  Je recopie mon commentaire sur l’article « La prière du grand maitre » (et d’ailleurs, j’attends vos réponses)…Je le recopie pour une belle raison.

  Je disais:

  « La différence entre l’élite contemporaine de Madagascar du néophyte est que ce premier se croit intelligent en ayant recours à l’occultisme avec un gout insensé des choses devant restées secrètes. »

  Ce qui comprendra, comprendra.

  Bien à vous

Laisser un commentaire

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava