Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

20 février, 2023

Radavodo sy Mikolo

Classé dans : — cyrius @ 11:40
Radavodo sy i Mikolo

Tantara angano mampihomehy. Baiboly no loharano nitrandtrahana azy, avy eo navadika ho zava-kanto.
Ampahany avy amin’ilay tantara mitondra ny lohateny hoe : « Radavodo sy Ragôlita »

 

RADAVODO : Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny any ampon’i Malala.

Rendrika va ny ao am-ponao, handrendrehako ny ahy koa ? Fa izaho ho masoandronao, ary ianao ho voninkazo handravaka ny fiainako, sy mampisy tsirony ny fisiako.

-          MIKOLO : Mbola rendrika mafy tamin’ny torimasony ny fitiavako, no indro niposaka ny masoandro, ka nampifoha azy… Nampihiratra ny masoko sy nanazava ny fiainako, nahaizako nanavaka ny ratsy sy ny tsara. Fa fanilon’ny tongotro, sy fanazavana ny lalako ny fitiavanao. Mahazo matoky ianao, fa tsy omby masiaka ny foko, ka hidingin-drambo am-patorana, ary tsy ondry maditra, ka hania.

-          RADAVODO : Izaho no mpiandry ondry tsara, moa tia ahy ve i Mikolo ?

-          MIKOLO : Fantatrao fa tiako ianao

-          RADAVODO : Fahano voasary kely ary aho.

Dia nafahan’ity zanak’andriana azy ny voasary. Nihiratra, nivontirika tsy misy toy izany ary ny mason-dRadavodo, teo am-panandramana an’ilay voasary.

Nahatsapa izy fa tsara izany, dia nanontany indray hono Radavodo nanao  hoe :

-          Izaho no mpiandry ondry tsara, moa tia ve ise ?

Ary namaly mora tamin’ny feo malefaka i Mikolo

-          MIKOLO : Fantatrao fa tiako ianao Radavodo

-          RADAVODO  : Fahano voasary kely indray ary aho. Dia natsofok’i Mikolo moramora tao am-bavan-dRadavodo indray ilay voankazo ankafiziny.

Ny voasary ve no mamy, sa ny fo manolotra ? Fa tena mankafy tokoa ny lehilahy, mitohoka amin’ity voasary. Nitraka indray nefa izy ary nitsiky kely, nijery ny fibaliaky ny mason’i Mikolo sy nandinika ny hatsarantarehiny. Ary niverina indray ilay fanontaniany sady mitsiky izy, manatrika an’ity malalany.

-          RADAVODO : Moa tia ahy va i Mikolo ?

Dia sady nitsiky kely, hono i Mikolo no namaly

-          MIKOLO : Eny, fantatrao ny fitiavako anao. Hanaraka anao tsy haditra aho, fa tiako ny hiaraka aminao, na aiza na aiza alehanao, fa izay misy anao no paradisako.

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava