Dieu ; l'Homme et la lumière

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans une église

5 avril, 2012

TSY MAHAVAHA OLANA

Classé dans : — cyrius @ 16:40

tsy mahagaga raha tsy mivaha ny olana misy eto Madagasikara.
Ny mpanao politikantsika tsy mahay akory ny atao hoe fitondrana fa mifarana hatreo @ny fahazoana seza ny zavatra rehetra.
Resa-be sisa no manohy an’izay.
Tsy miteny intsony ny hevitra fa izay manam-basy ihany no atahorana.
Fantaro fany mpandraharaha anie ka tombombarotra ho an’tenany no tanjona e na sehatra aiza no misy azy na sehatra aiza, tombontsoa manokana sy bizna ihany koa no tanjony @ fanaovana politika.
Ny mpanao dokam-barotra anie havanana @ famoronana lainga e.
Ny tanalahy tsy manana foto-kevitra mazava ijoroana fa miovaova loko, rehefa eo ny seza dia izay.
Ataon’ny mpanao politika tohatra hiakarany eo ambony seza fotsiny ny vahoaka manohana azy ireo, fa ny zava-bitany ho azy ireo tsy misy.
AMPIO INDRAY NY ISAN’NY SEZA DIA ANTSOY NY MPANAO POLITIKA HAFA, ANTSOY NY BE REBAREBA, ANTSOY NY MPAMPIANATRA HAIADY, AVONDRO NY BEGALONA NY BEBOTY rehetra hiaro an’ireo rehetra ireo faTSY HIVAHA NY OLANA.
TSY ANY AMINAREO NY FANALAHIDY HAMAHANA NY OLANA.

8 réponses à “TSY MAHAVAHA OLANA”

 1. Abraham dit :

  On imagine que la solution à la crise viendrait d’un groupe d’individu qui fait des études en science occulte? On imagine que ces gens œuvrant pour le bien de la nation?

  La solution ne viendra pas d’un petit groupe de gens ayant fait des études en science occulte! La solution vient de Dieu!

 2. cyrius dit :

  Teny malagasy ity pejy ity ary hovaliako teny malagasy
  Tsy vondrona, na rafitra, na antoko, na rà no hahatafita an’ity firenena ity.
  Ny occultiste tsy olona iray fa maro, ao ireo efa nahita ny lalany, ao ireo miezaka ny hivoatra, ao koa ireo diso lalana.
  Olo-marina no maha-ory antsika, fa tsy olo-manga na olona miravaka « étiquettes ».
  Misy ny olona efa notendren’Atra hitondra an’ity Firenena ity ary azonao jerena ao anaty baiboly ny momba azy.
  Ohatra ireto : ISAIA toko (4-9-45-49…..)
  tsy mbola eo @ fitondrana io olona io ary tsy hiditra ao @ FAT na rahoviana na rahoviana.
  tsy izay olona miteny eny rehetra eny nefa fa iray no voatendry ary io olona io ihany no hahita ny vahaolana satria miaina araka ny sitrapon’Atra fa tsy araka ny sitrapon’ny vatany.
  Tsy misy afaka manova an’izay voasoratra
  Lalan-tokana io, ary hitondra antsika any an-davaka ny lalana hafa rehetra.
  Izay ihany no azoko lazaina eto na maro aza no tiako holazaina….

 3. Abraham dit :

  Mankasitraka nohon’ny valin-teninao.

  Raha mba sitrakao, dia ‘ndao mba tohizana ilay fifanakalozana kely mikasika ilay « Prière du Grand Maitre » fa niandry aho ny mba hametahanao izany ato amin’ilay blog anefa dia tsy nipoitra.

  Mikasika izany resaka ataonao izany dia misy ny hevitra heveriko fa marina, ary misy ny hevitra heveriko fa tsy marina.

  Hevitrao no havokanao ato amin’ny site. Ny mikasika ireo lazainao hoe occultiste maro sns….ety ambany ianao milaza andalan-teny ao amin’ny Baiboly Masina…Eny fomba fijerinao zay! Ny ahy manokana, raha asiako teny kely dia ny hoe tsy olon’Andriamanitra, Kristianina no mety hoan’ny firenena! Kristianina tena izy fa tsy ilay everinao ho kristianina, na ireo izay mihevi-tena ho kristianina.

  Misy olona homanin’Andriamanitra marina tokoa any! Andriamanitra iray tokana Trinité Masina io fa tsy ilay Andriamanitra lazaina fa « Triade Spirituelle » na tri tri hafa amin’ny école any ambadika any.

  Iza ary io olona io? Andriamanitra irery hiany no mahalala azy! Misy ireo « miaramila » izay mihisa amin’ny ratsan-tanana ary « inconnu » (tsy ahafantatra azy ireo mihintsy na izao na ianao) no mety mahalala io olona io fa tsy misy intervention ataon’io olona io anefa fa dia mivavaka sy manankina ny zavatra rehetra amin’Andriamanitra irery hiany io olona miaramila lazaiko io.

 4. cyrius dit :

  An-kafaliana no andraisana ny fanamarihanao, mikasika ireo fanamarihana hafa ; fanalahidy iray ho an’ny fahalalana sy ny fivoarana ny faharetana, koa miangavy anao haharitra kely.
  Milaza ianao hoe tena kristiana no mety ho an’ny firenena, ny fanontaniana apetrako aminao dia ny hoe : inona no zava-dehibe kokoa, ny fandalana ny fahamarinana ve sa ny fitondrana titre.
  Ilay Ngezalahy indrindra no efa namaly : « Tsy izay miantso Tompoko, Tompoko no tena MPIANATRO, fa izay manatanteraka ny sitrapon’ny Raiko » na inona na inona fironany na mitondra anaram-piangonana izy na tsy mitondra, Atra aloha tsy Kristiana ary tsy nanangana fiangonana na iray aza….
  Raha ny fiangonana kristiana dia i Constantin amperora ROMANA no nanangana azy voalohany ary mitondra ny anarana hoe fiangonana katolika ROMANA. Tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny iny.

  Mikasika ireo ataonao hoe « triade spirituelle » indray, tsy azonao ny fanazavana nomeko, tsy adihevitra izany fa finoana samihafa ireo ary olombelona samy hafa no namorona azy ka avelao izany ho azy ireo mba tsy hivily ny adihevitra.

  Tonga eo @ zava-dehibve indrindra isika izao dia ny raharaham-irenena.

  Momba an’ilay olona nomanin’Atra hitondra ny firenena indray, hoy ianao hoe Andriamanitra irery no mahalala, tsia, maro no mahalala, na ny zanaky ny mazava na ny zanaky ny maizina (jereo ohatra IZAIA 9 : 8).

  Ny zanaky ny mazava moa miandry, ny zanaky ny maizina miezaka ny hamotika izy io mba hitohizan’ny fanjakazakan’izy ireo, diso hevitra nefa izy.

  Voasoratra ao @ baiboly hoy aho ny momba an’io olona io, ny sedra maro hatrehiny izay tsy maintsy horeseny, toetrany, ny soa hoentiny ho an’ny vahoaka sy ny firenena…
  Tsoriko aloha fa tsy mbola teo @ fitondrana io olona io ary tsy misy izy ireo misehoseho @ haino aman-jery, tsy misy izy ireo 4 chefs de file sy ireo mpanao politika na mpitondra fivavahana.

  Hoy ianao hoe tsy fantatro io olona io, tsia, fantatro dia fantatro io olona, fantatro @ antsipiriany ny momba azy rehetra hatr@ farany bitika indrindra, ary tsy misy ny olombelona mahalala betsaka indrindra momba azy mihoatra noho izaho.
  Raha Astrologue ianao dia azoko nomena indice hanananao porofo bebe kokoa.
  Réincarnation-na olona havanana @ ara-panahy izay izy io, tsy hampino anao ny fanazavana hafa sy mbola tokony hanampiako an’ireo, tsy ilaina afenina nefa izany ka hatsidiko moramora eny ihany.
  OHATRA omeko izao
  Misy ao @ baiboly ny hoe tsofy ny trompetra…….
  dia nisy olona nandray an’izany ary nitsoka tokoa.
  Tsy maninona izany, fa ny fitsofana trompetra anie dia midika fa raikitra ny ady ka hamely ny mpifanandrina @ tena @ izay e.
  Eto dia zanaky ny aizina no fahavalon’ny mazava, ary fotoana fanadiovana izao, hodiovina ny tany, halana ireo nify lanin’ny olitra mba tsy hanimba intsony ny nify salama (raha oharina @ nify ny fandehan-javatra) ary tsy olombelona no nomena baiko hitsoka an’ireo trompetra….. »
  Tsy misy hoy ianao ny intervention-n’io olona io, noho izy tsy fantatrao no mahatonga anao hiteny an’izany, fa raha tsy nanao intervention tokoa io olona io dia efa potiky ny FAT sy ny mpiray petsapetsa aminy tanteraka ity firenena ity…..

  Raha lava ny teny very ny soa ka hatsahatro kely eto aloha »
  Maro ny ohatra nomeko ato saingy mbola misy maro hafa.
  Ny hamaranako azy dia fampitandremana ho an’ireo miezaka hanakona ny marina fa tsy mitovy t@ izay 2000 taona lasa izay ny zavatra hiseho…
  Atsipy ihany ny teny na dia efa voasoratra aza fa ny ratsy hiharatsy hatrany , ary ny marina hihamarina …

 5. Abraham dit :

  —- Monsieur Abraham, après avoir lu tous vos commentaires, Les sujets spirituels ne doivent pas être discutées, la vérité ne dépend pas de la démocratie, la vérité est la vérité. —-

  ===>>> Je poste des commentaires sur votre blog non pas par esprit ni notion de démocratie! C’est par notion et esprit de cette vérité…qui, AU NOM de la vérité même devrait être dite! Au nom de la vérité toujours, quelqu’un devrait réagir et dire qu’au nom de la vérité, ce panthéisme est totalement erroné!

  ===>>> Ça devient de plus en plus ridicule mon cher ami, vous prétendez donc me connaitre?

  —- Mais les contenus de ce site sont des fruits de la pratiques. —-

  ===>>> Tout action entraine à une réaction…et toute théorie pratiquée engendre des fruits. Les mauvaises théories engendre de mauvais illusion.

  —- Voilà ce qui nous diffère. —-

  ===>>> Oui, vous avez raison, c’est ce qui nous diffère sur UN point. Mais il y en a tant d’autre.

  —- Pour parler un peu de vous, si l’adresse que vous communiquer dans ces commentaires est vrai, vous travailler avec certain docteur en théologie? —-

  Ah! Tout est claire! Vous croyez que je suis…? Si vous souhaitez en savoir un peu sur moi, je vais vous en dire un tout petit peu. D’abord, je ne suis pas …! Mon adresse mail K*****@yahoo.fr est une adresse que je partage avec certains amis de « l’ancienne heur » qui ont JADIS pratiqué le KF avec moi. Mes « théories » ne sont pas ni un syncrétisme farfelu, ni un panthéisme erroné comme font bon nombre de personnage tel que vous et cette personne que vous croyez être moi! Mes « théories » sont des faits…et elles ne proviennent pas du Kung Fu ! Mon ambition à moi c’est de rester incognito de tout le monde! Abraham n’est pas mon nom, …**** ne l’est pas également! Il n’y a sur cette Ile que 3 ou 4 personnes de trop qui connait mon identité. J’ai eu l’immense honneur de rencontrer des personnages sérieux, consciencieux, authentique! J’ai eu l’expérience de rencontrer également des gens factices et falsifiés. Je ne travail avec aucun théologien, avec aucun soit disant maitre! J’ai eu comme ami instructeur un proche disciple du moine Lama Guédun Rimpoché (juste à titre d’exemple). Mes amis instructeurs ne sont pas de Madagascar.

  —- Je vous vois parfois en voiture quelque part et je sais bien ce que vous cuirez pendant ces moments, un vrai homme qui ai confiance en ses valeurs ne fasse tout ça. —-

  ===>>> Il ne s’agit pas de moi, donc je ne m’en fais pas trop :-) Pour votre information, je n’ai pas de voiture, je me déplace à pied ou en bus. Pour pousser plus loin, je n’ai même pas le permis!

  —- Votre problème est que vous affirmez d’abord , après vous cherchez des preuves pour justifiez vos affirmations, des preuves qui ne verront jamais le jour.—-

  ===>>> S’agit-il de mes théories à moi ou des théories de cette personne que vous voyer en voiture? S’il s’agit de mes théories, je vous demande donc de les afficher d’abord, ensuite d’en discuter avec des théories officielles et vérifiables.

  —- Tous ça me prouve que vous n’êtes pas un spiritualiste, votre « grade » n’est qu’un titre. —-

  ===>>> Je n’ai aucun grade « visible »! Et peut importe les grades, ce ne sont que des titres comme vous le dite. Je ne souhaite même pas être décoré de n’importe quel titre !

  ===>>> D’abord, postez mes messages, ne lès cachez pas s’il vous plait! Ensuite on pourrait en discuter de vos précieuses théories.

  —- ET UN GRAND CONSEIL, pour vous de lire la page « TSY MAHAVAHA OLANA » —-

  ===>>> J’ai hâte. Mais je vous prie également de poster mes messages! Demandez à vos amis de vous aider! :-) J’attends depuis 1mois et 4 jours déjà!

 6. Abraham dit :

  —- An-kafaliana no andraisana ny fanamarihanao, mikasika ireo fanamarihana hafa ; fanalahidy iray ho an’ny fahalalana sy ny fivoarana ny

  faharetana, koa miangavy anao haharitra kely.—-

  ===>>> Tokony mba maharitra kely mitovy amin’izay hiany koa ny valin-teninao. Ianao manao fanamarihana amin’ilay valin-teniko anefa ilay izy tsy apotranao eto akory! Hoy ny namana mpamaky sasany hoe « Fa tena diso be daholo zany ny commentaire an’i Abraham io fa kihanin’ilay namana

  Cyrius…mba apotrao anefa hoe jerevana »

  Eny anao ny blog, dia izay hitanao fa mety hiany io! Afaka manotany sy mangataka vonjy any amin’ny namanao ianao.

  —- Milaza ianao hoe tena kristiana no mety ho an’ny firenena, ny fanontaniana apetrako aminao dia ny hoe : inona no zava-dehibe kokoa, ny

  fandalana ny fahamarinana ve sa ny fitondrana titre.—-

  ===>>> Fitondrana titre ve aminao ny tiako lazaina sy ambara amin’ny hoe « Tena Kristianina »!?

  —- Ilay Ngezalahy indrindra no efa namaly : « Tsy izay miantso Tompoko, Tompoko no tena MPIANATRO, fa izay manatanteraka ny sitrapon’ny

  Raiko » na inona na inona fironany na mitondra anaram-piangonana izy na tsy mitondra, Atra aloha tsy Kristiana ary tsy nanangana fiangonana

  na iray aza…. —-

  ===>>> Fa ilay kristianina zany aminao dia:

  1- Mitondra anaram-piangonana
  2- Mirona any amin’ny religion iray
  3- Manao Tompoko Tompoko

  Eny, misy karazany maro ny atao hoe kristianina, fa tokana hiany ny atao hoe « Tena Kristianina »! Ianao izay mba mananatra ahy hikaroka lalina

  kokoa, mba akory ny hagagako mahita izao remarque puérile be izao?

  —- Raha ny fiangonana kristiana dia i Constantin amperora ROMANA no nanangana azy voalohany ary mitondra ny anarana hoe fiangonana katolika

  ROMANA. Tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny iny. —-

  ===>>> Ny tenako manokana dia nahafantatra olona nandalina ny « histoire des églises » tany amin’ny université tany Tennessee Etats Unis! Tsetratsetra tsy haritra hiany koa izany hamaliako anao! Sa rehefa avy any Etats Unis sy nandalina manokana dia tsy midika hoe manana ny marina fona satria efa mpianatry ny initié be

  iray …..
  Afaka resahina hiany koa izany mba ho fifanakalozana amin’ny Tantara! I Constantin hono no namorona ny Eglizy Katolika Romanina, zany hoe tany amin’ny 4ème siècle tany zany vao niforona ny Katolika. Dia ireo Eveka Nalaza fantatra fahiny t@ début du 2ème siècle zany tsy fantatra hoe eglizy inona na eglizy inona no nisy azy! Ireo Docteur Aspotolique zany tsy fantatra hoe membre an’iza na membre fiangonana iza, mitovy amin’izany ireo communauté niforona tetsy sy teroa tamin’ny période « temps apostolique ». Ilay atao hoe définition primitive zany définition contemporaine? :-)

  —- Mikasika ireo ataonao hoe « triade spirituelle » indray, tsy azonao ny fanazavana nomeko, tsy adihevitra izany fa finoana samihafa ireo

  ary olombelona samy hafa no namorona azy ka avelao izany ho azy ireo mba tsy hivily ny adihevitra. —-

  Afaka atao ady hevitra ireo raha sitrakao! Miandry izany aho.

  —- Tonga eo @ zava-dehibve indrindra isika izao dia ny raharaham-irenena.—-

  Momba an’ilay olona nomanin’Atra hitondra ny firenena indray, hoy ianao hoe Andriamanitra irery no mahalala, tsia, maro no mahalala, na ny

  zanaky ny mazava na ny zanaky ny maizina (jereo ohatra IZAIA 9 : 8).

  Hoy aho mantsy anao hoe Andriamanitra irery no mahalala azy! Eny, Andriamanitra irery no mahalala azy! Ny zanaky ny mazava tsy voatery ahafanatra azy. Ny zanaky ny haizina tsy ahafantatra azy velively! Ahafantatra azy ny rehetra rehefa mitondra sy mipoitra eo izy.

  —- Ny zanaky ny mazava moa miandry, ny zanaky ny maizina miezaka ny hamotika izy io mba hitohizan’ny fanjakazakan’izy ireo, diso hevitra nefa izy. —-

  Mety ilay chimère malaza be eto ny resaka eh? Loge blanche eh…Grande Fraternité Blanche eeeee….Ianao zao mety ho mpikambana amin’ilay loge blanche? :-)

  Misy namana sasany mivohy hoe loge rouge…mety ho amin’izay hiany koa ve ianao?

  —- Voasoratra ao @ baiboly hoy aho ny momba an’io olona io, ny sedra maro hatrehiny izay tsy maintsy horeseny, toetrany, ny soa hoentiny ho

  an’ny vahoaka sy ny firenena…
  Tsoriko aloha fa tsy mbola teo @ fitondrana io olona io ary tsy misy izy ireo misehoseho @ haino aman-jery, tsy misy izy ireo 4 chefs de file

  sy ireo mpanao politika na mpitondra fivavahana. —-

  Mety ao aminareo izy eh? :-) dia mety ianao mahafantatra azy?

  —- Hoy ianao hoe tsy fantatro io olona io, tsia, fantatro dia fantatro io olona, fantatro @ antsipiriany ny momba azy rehetra hatr@ farany

  bitika indrindra, ary tsy misy ny olombelona mahalala betsaka indrindra momba azy mihoatra noho izaho.—-

  Tsy fantatro mihintsy izay mety ho filoha eo! Lazainao fa mandainga ve ny tenako raha miteny an’izany?

  Ianao no mahafantatra azy be indrindra dia hoy aho hoe ARABAINA! Mi flaté be ny égo anao mihintsy zao zany angamba (mino aho fa handa ianao).

  —- Raha Astrologue ianao dia azoko nomena indice hanananao porofo bebe kokoa.
  Réincarnation-na olona havanana @ ara-panahy izay izy io, tsy hampino anao ny fanazavana hafa sy mbola tokony hanampiako an’ireo, tsy ilaina

  afenina nefa izany ka hatsidiko moramora eny ihany.—-

  Tsy astrologue ny tenako ka! Lalana no diavina ny fianarana natao fahiny fa tsy astrologue aho! Ary na inona na inona fahaizako mikasika azy io, tsy manana prétention ho astrologue mihintsy aho. Ary tsy mino velively an’izany hoe réincarnation an’olo-malaza zany ny tenako.

  Ianao any amin’ny section hafa miteny hoe i Jesoa réincarnation an’i David satria zao sy izao no antony! e e e! Diso izany ry namako! Raha mbola io théorie anao mikasika an’i Jesoa io no ho entinao milaza théorie hafa mikasika réincarnation eto dia DISO IZANY! Mba manana notion an’izany aho!

  —- OHATRA omeko izao
  Misy ao @ baiboly ny hoe tsofy ny trompetra…….
  dia nisy olona nandray an’izany ary nitsoka tokoa.
  Tsy maninona izany, fa ny fitsofana trompetra anie dia midika fa raikitra ny ady ka hamely ny mpifanandrina @ tena @ izay e.
  Eto dia zanaky ny aizina no fahavalon’ny mazava, ary fotoana fanadiovana izao, hodiovina ny tany, halana ireo nify lanin’ny olitra mba tsy

  hanimba intsony ny nify salama (raha oharina @ nify ny fandehan-javatra) ary tsy olombelona no nomena baiko hitsoka an’ireo trompetra….. »
  Tsy misy hoy ianao ny intervention-n’io olona io, noho izy tsy fantatrao no mahatonga anao hiteny an’izany, fa raha tsy nanao intervention

  tokoa io olona io dia efa potiky ny FAT sy ny mpiray petsapetsa aminy tanteraka ity firenena ity….. —-

  Misy école hafa milaza zavatra tena mifanohitra amin’io lazainao io. Membre iray ao aminy no nanao intervention! Mahafantatra école hafa indray ny tenako milaza fa ry zareo no tsy mandry andro aman’alina manao intervention…Ianao indray ito milaza fa misy intervention…

  Iza aminareo ireo no tena avanana amin’ilay resaka eh? :-)

  —- Raha lava ny teny very ny soa ka hatsahatro kely eto aloha » —-

  Raha lava ny bozaka, very ny kisoa hoy ilay dadabe mpikabary…dia hoy aho hoe mitohy ny ady hevitra ka miandry ireo ohatra maro hafa. Marihako fa nisy diso 2 no nataoko tato amin’ito section ito.

  Tato no nalefako ilay commentaire tokony ho amin’ilay section prière du grand maitre, mangataka aminao za mba supprimeo ato ilay izy na tsy en attente de modération aza fa ito commentaire vaovao ito hiany no apotranao ato. Ary nisy diso frappe iray nataoko etsy ambony.

  —- Ny hamaranako azy dia fampitandremana ho an’ireo miezaka hanakona ny marina fa tsy mitovy t@ izay 2000 taona lasa izay ny zavatra hiseho…Atsipy ihany ny teny na dia efa voasoratra aza fa ny ratsy hiharatsy hatrany , ary ny marina hihamarina …—-

  Dia za zao lazaina fa miseo télé…Izay no heverinao fa marina…dia hihamarina ary ve izany ohatra? :-) Tokony mba alefa alavitra anie ry se kely ny analyse eh.

  Mankasitraka

 7. cyrius dit :

  Vous n’êtes donc pas vraiment la personne, ces critiques ne sont donc pas pour vous. Désolé, je suis trompé par votre e-mail.
  Vos autres commentaires sont déjà affichés.
  Je suis occupé, c’est pourquoi que ces commentaires devaient attendre.

 8. cyrius dit :

  Raha ny mikasika ny raharaham-pirenena dia io voalazako io, fanontaniana kely apetrako aminao satria mahay momba ny astrologie ianao, midika inona ho anao ireto zavatra manaraka ireto
  andro alahady
  ora 6 : 00 maraina ( dikany : planète sy genie…) Valiny avy aminao na astrologue hafa namanao no angatahako.
  Ny momba an’i Jesoa indray, sarotra aminao ny hino an’izay voalazako satria Kristiana ianao.
  Ny momba ny Réincarnation’I David (ISAIA 4, 9, 45, 49) indray, tsy tena voatonona ao ny anarany, fiainany aorian’ny fiainany @ maha Jesoa Kristy azy no voasoratra, tsy voatonona mivantana ao ny anarany saingy toko maro no mifandray @ ireo, indrindra any @ salamo, ny hoe Mesia sy ny hoe Davida vaovao no matetika ilazana olona iray ao, azonao dinihina ireo. Tsy heverinao ohatra ny salamo toko 2 ( mbola hoentiko eto ireo hafa).
  Milaza koa ianao hoe mysy école hafa manao intervention ; eny saingy tsy manakana ny hafa izay tsy hitanao akory izany, ary misy hafa koa any sady tsy hitako no tsy hitanao.

  Momba ny fivavahana
  T@ andron’i Constantin mihitsy vao niforona ny fivavahana Kristiana ary tantara namboarina taty aoriana no nampitohizana an’io fotoana io sy ny teo alohany.
  Na ny fiangonana aza miaiky ny sasany @ ireo olomasina teo anelanelan’ireo fotoana ireo dia saika anganongano avokoa.
  Ny papa Piera Apostoly moa tsy nisy mihitsy ary tsy taolambalony akory ilay ao Roma araka ny fanaporofoana natao taty aoriana.
  Fanampin’ireo, araho ny faminaniana rehetra, na faminaniana katolika aza (Maria tany Fatima ohatra), fa Vatican ilay voalaza ao @ apokapsy 17-18 (babilona lehibe….). Araho ny tantaran’ny fiangonana katolika, ny lasa sy ny ankehitriny, ireo baiboly apocryphes (Evangile de Judas)…
  Fanontaniana ho anao : tsy hita popoka ny BIBLE DE QUMRAN na DOCUMENT Q sy ny dikanteny nandrasana rehefa nankinina tamina sekoly katolika iray ny fandikana azy, inona no natahorana ?
  ………..hotohizako…

Laisser un commentaire

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava