L'aura humain et son développement

Dieu est à l'intérieur de soi, pourquoi doit-on aller le rechercher dans un église ?

  • Accueil
  • > TANTARA MIAFIN’I MADAGASIKARA

19 septembre, 2019

TANTARA MIAFIN’I MADAGASIKARA

Classé dans : — cyrius @ 12:54
Le prince de la paix

David Roi d’Israël réincarné

TARANAKA HOVA NY MPANJAKA MERINA SY SAKALAVA

Taranaka hovalahy sy hovavavy avokoa ny andriana Merina sy Sakalava

Ireto misy porofo avy amin-dRainandriamampandry :

« Il est évident que la famille royale Merina était du croisement Merina et Sakalava » izay midika ho toy izao

« Miharihary fa ny andriana Merina dia vokatry ny fifanambadian’ny Merina sy ny Sakalava »
Ny andriana sakalava nefa taranaka hova Merina ihany koa, arak’ity voalaza ity ka taranaka hova ihany izany ireo andriana merina fahiny, ka tsy marina intsony ny hoe ireto taranak’Andriana, ireto taranaka hova fa samy taranaka hova isika nataranaka inona na taranaka inona arak’ity voalaza ity izay tohin’iry voalohany :

Toute personne qui visite l’Imerina aura certainement pu rencontrer des hommes et des femmes de teints clairs, mais à l’intérieur de l’enceinte royale, il n’en trouve pas.
De ce fait, il est clair que les ancêtres de ces souverains sont issus du croisement Sakalava et Hova Merina ». Rainandriamampandry.P 381 du livre Apports de la traditions dans les successions Royales Merina », izay midika toy izao

« Afaka niaraka tamin’ny lehilahy na vehivavy mazava endrika ireo olona nitsidika an’Imerina, tsy nahita nefa izy tao anatin’ny Rova.
Noho izany mazava fa ny razan’ireo mpanjaka ireo dia avy amin’ny fiarahan’ny Sakalava sy hova Merina.

Rainandriamamapandry no nilaza an’io izay midika fa taranaka hova izany ireo mpanjaka Merina na mpanjaka Sakalava, tsy hitako izany izay mahasamihafa ny taranaka hova sy ny taranak’andriana, raha ny marina aza dia ny andriamanjaka ihany no nantsoina hoe andriana taloha fa izay afaka nanoratra moa dia nanoratra an’izay tiany sy mety aminy ka novana hatramin’ny tantara.

Tsetsatsetsa sty aritra no ilazana fa nisy zanaka amam-binanto ary zafin »Andriambelomasina nangalarin’ny sakalava sy ny namidiny ho andevo, taranaka inona koa ireo izany avy eo ?
Ny dikan’izany ajanony amin’izay ny fanavahana hoe taranak’andriana, na hova na taranak’andevo, fa tsy misy elanelana ireo, mifangaro ireo.
Talohan’ny fitondran’andriana koa, fitondran’ny zokiolona no teto, tsy nisy andriana ireo
Ireo lazaina fa andriana, taty aoriana nefa taranaka avy amin’ireo koa ary anarana nodongiana fotsiny moa ny hoe andriana, fa te hampitovizina amin’Andriamanitra ireo olona nandray fitondrana ireo.
Ny teny hoe andriana mantsy, Adi, teny sanskrity no nogasina, Adonaï amin’ny teny hebreo, izay samy midika hoe Andriamanitra faratampony.

MOMBA NY FIFANDOVAM-PANJAKANA MERINA

Tsy tena niankina tamin’ny ra na tamin’ny Ray aman-dReny izany ny fifandovam-pahefana teto Imerina.
Ireto ny porofo :

Afaka manjaka na tsy taranak’andriana aza.
Zanak’Andriambelomasina ny renin’Andrianampoinimerina, Ranavalonandriambelomasina, saingy arabo ny rainy, izany hoe tsy taranak’Andriana.

Andrianampoinimerina nefa najaka nandimby an’Andrianjafy, Andrianjafy izay nanan-janaka.
Ranavalona I nandimby an-dRadama I nefa tsy zanany.
Zanaka hovalahy koa Radama II, zanak’i Ranavalona I tamin’Andriamihaja,
Nanjaka nefa Radama.
Midika izany fa tsy miankina amin’ny ran-dRay aman-dreninao sy ny ranao ny fahazoana fanjakana teto Imerina.
Hampiantsiaka ny porofo
Tsy nisy zanaka mpanjaka ireo rehetra nanjaka taorian’Andriambelomasina, ankoatra an’Andrianjafy.
Andrianampoinimerina no voalohany, tsy zanaky ny mpanjaka Andrianjafy
Radama no faharoa, tsy zanak’Andrianampoinimerina io fa natsangany (jereo Tantara ny Andriana p. 1052 – 1053) : « Indro Ilaidama TSY NATERAKO IO, fa naloako tao am-bavako » Izany hoe notendren’Andrianampoinimerina handimby azy io fa tsy naterany.
Ranavalona I no fahatelo, tsy zanaka mpanjaka izy nefa nanjaka na teo aza ny zanakavavin-dRadama I izay novonoiny ho faty nony avy eo.
Radama II, efa voalaza teo fa hovalahy ny rainy ;
Rasoherina, tsy zanaka Mpanjaka koa io ary nanana zanaka natsangana koa izy sy Radama II saigy Ramoma izay lasa Ranavalona II no nandimby azy fa tsy ireo zaza natsangany ireo.
Ranavalona III koa tsy zanaka mpanjaka, tsy zanak’i Ranavalona II fa napetrak’i Rainilaiarivony ihany hanjaka.
Mazava ho azy izany fa tsy tena nifandovana ny fanjakana teto Imerina, na nisy aza moa ny fanendrena nataon’ireo nanjaka, tsy ny rà no nametraka mpitondra fahizany fa ny hery.
Ireto ny porofo :

Tsy notendrena ho mpanjaka ireto olona ireto fa nanongam-panjakana na napetraka mpanongam-panjakana,
1- Andriamasinavalona : Nasaina niandry ny farany io izany hoe tsy manjaka raha tsy hoe tsy misy intsony ny mpandova fanjakana avy amin-dRazakatsitakatra zokiny, ity farany rahateo no zanak’Andriantsimitoviaminandriandehibe fa iry voalohany zana-badiny.

Tsy nahandry ny ho farany nefa io fa nanongam-panjakana avy hatrany niaraka tamin’Andriamampandry ka azony ny fanjakana.

2- Andrianampoinimerina, Tsy notendren »Andriambelomasina koa io fa taty aoriana vao namboarina ny tantara hanamarinana ny maha-mpanjaka an’Andrianampoinimerina. Nasaina niandry ny farany fa izy no ho fara-andriana, ho tompon’nny farany.
Ny zanany lahy tian’Andrianjafy hanjaka handimby azy azy saingy natanjaka Andrianampoinimerina sy ireo 12 lahy nametraka azy, ka izy no nanjaka.

3 – Tsy nisy nanendry an’Imavo ho mpanjak koa fa naka an-keriny ny fanjakana izy sy ireo mpomba azy, dia namboarina hanamarinana azy ny tantara taty aoriana.
Ity ny porofo, politikan’Andrianampoinimerina sy Ilaidama ny hanambatra an’i Madagasikara ho fanjakana tokana.
Noho io politikany io dia i Radama no tsara toerana indrindra tamin’ireo zanak’Andrianampoinimerina, izy moa tsy niteraka fa natsangany avokoa ireo na Radama aza.
Ny antony dia Radama no zokiny indrindra tamin’ireo zanany sisa velona,
fanampin’izany koa manana rà sakalava , heverina’ny hafa fa ny raibeny avy amindReniny no sakalava, saingy ny rainy niteraka azy no sakalava raha ny hevitro, azo atao moa ny « test d’ADN » hanamarinana an’izany amin’izao fotoana izao.
Noho izany no nananany Légitimité kokoa hanamora ny fanambarany an’i Madagasikara.
Sakalava koa izany ilay neken’ny Anglisy ho mpanjakan’i Madagasikara.

Ary eo no tena olan’ireo tandapa manodidina an-dRadama satria rehefa nanambady an-dRasalimo zana-dRamitraho-mpanjaka sakalava Radama hampitombo an’io légitimité-ny io, dia Sakalava ihany koa no olona akaiky sy to teny taminy indrindra, dia ilay antsoina hoe Ralala.
Natahotra ny ho very fihinanana ary ireo tandapa Merina satria ho fanampin’io dia tsy maintsy izay haterak’izy sy Rasalimo, izany hoe ho sakalava ihany koa no ho mpanjakan’i Madagasikara faharoa hampitombo ny légitimité-n’io zaza mety ho avy io hahafahany mampitambatra an’i Madagasikara.

Raha izay mantsy no hitranga dia mety ho voailika tsikelikely ireo tandapa ireo ary ho nifindra tany Boina na Menabe ny renivohitra.

Voamarina teto ny tsindrimandrin’Andrianampoinimerina izay nanafarany an’izy 12 lahy talohan’ny nahafatesany hoe

« Aza mandrara hanin-tian-jaza »
« …Sao mbola tsy tokony ho faty ka matinareo… »

Satria tsy misy ahafahana manakana an’io fikasan-dRadama io afa-tsy ny fahafatesany ihany.
Jereo ary ny tantara fa ny ady tamindRamitraho no ady farany nataon-dRadama, ary na azony ihany aza Rasalimo, dia hatreo no dingana farany azony natao fa narary Radama ary tsy ho sitrana.
Tsy voarara ny hanin-tian-jaza, saingy maty tsy lera kosa Radama, ialana tsiny amin’ilay fomba fiteny.

Tsy niteraka ary izy sy Rasalimo, tsy tanteraka ilay fikasany, fa maty novonoina Radama, novonoin’ireo akaiky azy, araky ny porofo ara-panandroana anananan’ny tena manoratra.
Ratra teo amin’ny atiny no nahafaty azy.
Raha ny porofo ara-tantara kosa, hitantsika fa maty novonoina talohany ireo Katibo antemoro mpitaiza azy.

Nanan-janaka vavy, hono Radama saingy ny Ranavalona I sy ny tariny no nahery ka azony ny fanjakana ary novonoiny io.
Izay nahery ihany no nahazo ny fanjakana fa tsy nisy lalampanorenana nandidy hoe iry na itsy no tsy maintsy ho mpandova.
Hitantsika ireo ny porofo. Fanjakan’ny hery izany ny teto.

TSY NISY NANANA LÉGITIMITÉ HO MPANJAKAN’i MADAGASIKARA

intsony nanomboka teto, ny hery sisa nantenaina hanambatra an’i Madagasikara.
Hany ka sahin’ny vahiny ny niantso an-dRanavalona reniny hoe Mpanjakn’ny Merina.

Nanomboka nihasarotra ny fanohanan’ny anglisy ny fitondrana satria karazana tetezamita amin’izay ny mitondra, tsy manana légitimité ho mpanjakan’i Madagasikara Ireo rehetra nandimby an-dRadama.

Nihatsara toerana ny frantsay fa nila ny fanampiany ny mpanjaka sakalava, azony koa ny fon-dRadama II, mpanjaka Merina.
Ny frantsay izany no nanana légitimité kokoa hatreto.

Tsy nisy fifandimbiasam-panjakana araka’izay tendren’ny mpanjaka nitondra koa moa araka ny voalazantsika tery ambony fa ny hery no mametraka mpanjaka.
Nhery noho Radama koa Rainilaiarivony sy Raharo ka niongana io, ary tsy ireo zaza natsangany no nandimby azy fa izay tian-dRainilaiarivony sy azony baikoina.
Namboarina koa ny tantaran-dRadama II hanamarinana ny fanonganana azy fa izy moa tsy afaka niteny intsony, maty raha ny voalazan’ny tantara.

Dia napetraky ny hery sy ny tanjak’i Rainilaiarivony indray ary Rasoherina
Fa izy no tena nitondra.
Avy eo napetrany indray Ranavalona II
Tsy niteraka koa io fa nahery hatrany Rainilairivony hovalahy nanendry an’izay mpanjaka hitondra eo ambany fahefany na teo aza ireo niketrika hametraka mpanjaka hafa.
Teto nefa no fotoana tsara indrindra nahafahana namerina an’ilay légitimité eo imason’ny vahoaka sy ny vahiny tamin’ny alalan-dRampelasinimoro izay taranak’Andriamngarira mpanjakan’Antsahadinta no sady taranak’Andriamanalinibetsileo sy ny mpanjakan’i Vakinakaratra, nefa indrisy tsy zakan-dRainilaiarivony ny lohany sady tsy faly amin-dRainilaiarivony rahateo ity vehivavy ity noho ny fahafatesan-dRatrimoarivony anadahiny tamin’ny fomba mampieritreritra.
Nanana an’izay noheveriny handimby azy koa Ranavalona II, fa tsy mahery noho i Rainilaiarivony io.
Razafindrazaka no anarany na tsy naterany aza, fa io no nandova ny fananany.

Mety hitovy hevitra amin-dRainilaiarivony koa angamba aho sy ianao hoe tsy izay mandova ny fananany akory no tsy maintsy handova fanjakana.
Saingy ny hery hatrany no nametraka mpanjaka teto ary nahery Rainilaiarivony.
Tsy rà koa no tompon’ny fahefana fa ny hery ary na zokiny aza Rasendranoro dia Ranavalona III no nosafidian-dRainilaiarivony, Razafindrahety, zandrin’iry voalohany.

Tsy mbola tafatambatra i Madagasikara hatreto fa nisy hatrany ny fanoherana tany amin’ny faritra hafa, raha tsy hilaza afa-tsy ny tany an-tsakalava, satria tsy nisy intsony ny nanana légitimité ho mpanjakan’i Madagasikara.

Tsy afaka niditra an-tsehatra nanampy intsony ny Anglisy, satria fitondrana tsy légitime no nisy, izy aza nitambatra tamin’ny frantsay niady tamin’i Madagasikara tamin’ny 1845.
Sarotra ny lalana ho an’ny Anglisy fa ny frantsay nahazo naka tamin’ny mpanjaka sakalava nifandimby, ny teto afoavoan-tany nalalaka ny lalana tamin’ny alalan’ny Misionera sy ny Charte Lambert.

Izy no légitime kokoa izany teto satria na hery nantenain-dRainilaiarivony koa aza izy no nanana bebe kokoa.

Tanteraka ary teto ilay hafatry ny Ombiasy anankiray tamin’ny zananay manao hoe :

« Ho rava tokoa ny fanjakantsika, ho sanatria anie izany, raha tsy tohananan’ny fahamarinana »

Marihina fa tsy horesin’ny Frantsay isika raha tena niady ny vahoaka sy ny miaramila, nampian’ny hazo sy ny tazo izay reharehantsika fahizany.
Saingy fitondrana nanjakan’ny fahalovana sy ny tombontsoam-pianakaviana hatrany no nisy teto afa-tsy tamin’Andrianampoinimerina ihany ka leo ny vahoaka.
Zarany aza nisy ny Frantsay hanafaka azy tamin’ilay fitondram-pianakaviana efa lo hatrany am-boalohany.

Nofaranan’ny frantsay izany ilay tetezamita teo izay toa efa voaomana hatry ny ela.

TANTARA MAHAVARIANA

Ny zavatra mahavariana moa mpanjaka tsy niteraka hatrany no napetraka hitondra taorian’Andriamasinavalona, inona no antony, efa izay mihitsy ve no voajanahary aminy noho izy ireo mifanambady amin’ny havana sa nisy kajy hafa ?

DINIHO IRETO :

Tsy niteraka Andriantsimitoviaminandriana mpanjakan’Ambohimanga, zanak’Andriamasinavalona,
Rakotomavo, rahalahin’Andriamangarira mpanjakan’Antsahadinta no natsangany sy notendreny handimby azy, izay lasa Andriambelomasina
Raha niteraka izy, tsy io no ho nandimby azy fa ireto fianakavian’andriana ireto tsy misambo-balala ho an-janak’olona.
Mbola fanontaniana koa ny hoe niteraka marina ve Andriambelomasina ? Satria rehefa mikabary Andrianampoinimerina, tsy mitonona ho taranak’ity farany fa hoy izy :

« …raha mbola ny tarana-dRasoherina no manjaka »

Tokony ho Andriambelomasina mantsy no ho notononiny satria sady loham-pianakaviana no mpanjaka.
Marihina fa vadin’olona Rasoherina no nampanalain’ny rain’Andriambelomasina an-keriny ho vadiny.

Noheverina ho tsy hiteraka koa Andrianjafy, izay nandimby azy, tsy hay moa izay marina fa efa antitra izy vao niteraka an-dRalainimerina izay nokasainy handimby azy.

Tsy niteraka koa avy eo Ralesoka anabavin’Andrianampoinimerina ; tsy niteraka Andrianampoinimerina, fa raha niteraka izy tsy ho Radama izay izy mihitsy no nilaza hoe tsy naterany no ho notendreny ho mpanjaka, jereo ny boky Tantara ny Andriana nosoratan’i Callet p 1052-1053 izay nanafaran’Andrianampoinimerina an’izy 12 sy Radama manao hoe :

« Io lehiretsy Ilaidama, TSY NATERAKO io fa naloako tao am-bavako, ka tsy nokasaiko hanana ny fanjakantsika io noho izany, fa avy izay anomezan’Andriamanitra azy…. »
Misy mamilivily ity hafatra ity mba hifanaraka amin’ny tombontsoan’olom-bitsy saingy tsy Andriamanitra Andrianampoinimerina ary ny vintan-dRadama alakarabo, ny 02 novambra 1791 tamin’ny 22h15 izy no teraka, signe lunaire adaoro, ascendant verseau.

Mariky ny tsy fahamendrehana ny famitahana olona, manararaotra ny tsy fahalalany.

Tsy nisy niteraka koa ireo taorian-dRadama,
mbola mampisalasala ny maha zanak’i Ranavalona I an-dRadama II, toy izany koa Radama II izay nolazaina fa niteraka nefa zaza natsangana no notezainy.

Izy 3 vavy mpanjaka farany moa tsy nisy niteraka fa zafikelin’ny rahavaviny koa no notezain-dRanavalona III tany an-tsesitany rehefa tsy mpanjaka intsony izy fa olon-tsotra toy ny rehetra.

Eto dia miala tsiny indrindra ny tenako fa tsy misy afaka misora-tena ho taranak’andriana intsony amin’izao vanim-potoana izao, mpisoloky izay mitompo-teny fatratra ho izay fa Andrianampoinimerina no voalazan’ny fahitan-dRamorabe reniben’Andrianampoinimerina sy Andriamamilaza ho Fara-andriana.

« Tany misy farany ity, hoy Andriamamilaza mpahita mantsy an’Andrianampoinimerina ary eto no farany, ilalahy no ho fara-andriana.

Ary marina io fa tsy niteraka Andrianampoinimerina, ary tsy nisy nanana toetran’andriana teto afa-tsy izy sy Ilaidama, ra no misy mitondra, saingy ra mahamenatra satria fahalovana no nanjaka teto tamin’ny fitondran’andriana, miala tsiny indrindra.

Raha niongana moa ny fitondran’andriana dia Repoblika no najoron’ny frantsay satria sady rava ny fanjakan’andriana no fanjakana tsy légitime hatramin’ny ela no nolavin’ny vahoaka, natakalony ny frantsay ka tsy nilaina intsony.
Andron’ny teknolojia izao ka azo porofoina amin’ny alalan’ny test d’ADN avokoa izay voalaza eto.

FANONTANIANA : Vazaha mody miady ve ny Frantsay sy ny Anglisy tamin’izany sa variana ny niaro ny tombontsoany sy ny tombontsoam-pianakaviany ny tao an-drova ?

ETO AM-PAMARANANA, ambara mazava fa tsy misy rà ambony noho ny an’ny hafa.
Tsy misy Razana ambony noho ny Razan’ny hafa koa fa samy mandry tsy misy mahahetsika ao amin’ny misy azy ireo.
Samy mandry ao amin’ny toerana mangatsiaka na trano manara avokoa ary Razana avokoa ny anarany fa fanjanahan-tsaina ny ankoatr’izay.
Raha miteny anaran’olona Andrianampinimerina na olona hafa ao amin’ny tantara dia lazainy avy hatrany hoe « Andriamasinavalona ; Andriambelomasina ; Rasoherina « , fatsy misy miteny mihitsy hoe ny masina Ra…Asakasakao izay hampiasa izany fiteny miendrika fanjanahan-tsaina izany. Fa ny atao no maharatsy na mahatsara fa tsy ny fiantsoana ny razanao, na Razana’olona hoe masina.
Mesia no dikan’ny teny hoe Masina ka tsy azo zimbazimbaina io teny io.

Maro amin’ireo misehatra eo amin’ny Kolontsaina sy ny tantara no te handray toerana tsy azy avokoa na tsy ilaina.
Ka araraotiko eto ny milaza fa tsy azo ekena ny fananganana fanjakana anaty fanjakana toy ny hoe fananganana mpanjaka merina izay kolontsaina tsy nisy sady tsy ilaina.
Hisandratan’ny maha-izy azy ny tsirairay sy ny firenena no antony ampivelarana ny kolontsaina fa tsy ny hamerenana ny zavatra efa hita fa tsy mety sy tsy ilaina.
Somary goragora ihany koa ny haino aman-jery ka izay « titre » tian’ny olona ampiresahany hiantsoana azy dia soratana eo alohan’ny anaranay avokoa na « titre » tsy misy aza.

Ny hahasoa ny firenena moa efa voasoratra mialoha ary ity no tsy azontsika ihodivirana : Le prince de la paix  , ity atao fikarhana raha tsy misokatra azafady.  http://cyrius.unblog.fr/?p=1808

 

 

Commentaires désactivés.

 

vrai ou pas vrai |
Jeunes Cathos de l'Avallonnais |
Cloud |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Islam Qour'an Hadith Fikr
| VIENS A JESUS
| fanilomanazava